Mevzuat

Kanunlar

5996 Sayılı Kanun Değişikliği5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.02.2015 tarih...

Yönetmelikler

Arıcılık YönetmeliğiArıcılık Yönetmeliği Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında YönetmelikYurt İçinde Canlı Hayvan ve Hay...

Genelgeler

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi(2015/04)2015/04 Genelge2015/04 Genelge Ekler...

Tebliğler

Türk Gıda Kodeksi Bal TebliğiTürk Gıda Kodeksi Bal Tebliği 27 Temmuz 2012 T.C Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Da...

Talimatnameler

Ana Arı Yetiştiriciliği TalimatnamesiAna Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi(15.02.2012) Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği TalimatnamesiDamızlık Ana Arı...

Anasözleşmeler

Anasözleşme (Güncellendi 24.02.2017) İl Birlikleri Anasözleşmesi (26 Ağustos 2016 tarihli Yönetmeliğe göre )   ...