Yönetmelikler

Arıcılık Yönetmeliği
Arıcılık Yönetmeliği

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Geleneksel ve Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
Yönetmelik Ekleri