Tebliğler

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği 27 Temmuz 2012

T.C Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faiz Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama İlişkin Uygylama Esasları Tebliği
Ziraat Babkası Düşük Faizli Kredi Kullanım Tebliği

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de 2016/26 tebliğ numarasıyla yayımlanmıştır. Başvurular 22 Temmuz 2016 günü sona erecektir. Mağduriyet yaşanmaması için başvurularınızı son günlere bırakmayınız.
2016 Destekleme Tebliği
Başvuru Tarihleri : 13 Haziran – 22 Temmuz
Tespit Tarihleri :
Sabit Arıcılar İçin : 13 Haziran – 7 Ekim
Gezginci Arıcılar İçin : 13 Haziran – 2 Eylül
Askı Tarhileri : 17 Ekim – 28 Ekim